KDC Hoàng Phú Nha Trang Công Viên Thiếu Nhi

Lấy mục tiêu giáo dục làm chủ đạo gồm các hạng mục mang tính giáo dục dành cho Thiếu Nhi, nhấn mạnh 2 nhóm đối tượng phục vụ chính: 1-7 tuổi và 7-12 tuổi.

Bản quyền thuộc về công ty Thanh Châu - Thiết kế và phát triển: SweetSoft

 
>